Property Details

東京都杉並区高円寺北3丁目 - 日本

  • JP中央線, 總武線【高円寺】站
  • 6400高円寺全幢 3
  • 6400高円寺全幢 4
  • Jpeg
  • 6400高円寺全幢 7
  • 6400高円寺全幢 8
  • 6400高円寺全幢 6
  • 6400高円寺全幢 5
  • 6400高円寺全幢 2
  • Super Visual Formade Print

推出日期: 2016-10-10

出售 - 住宿, 地鋪/全幢, 東京

售價:約482萬港幣(6,400萬日元) 2263 呎

面積: 80.38平方米 /865 呎

土地:88.66平方米/954呎

表面回報率5.26% (滿室, 現時)

全幢精選推介

Features

Property Map

Similar Properties